Turnkey Solutions!

Spesifikasyon ve Standardizasyon Kuruluşları

Spesifikasyon ve standardizasyon kuruluşları tarafından zorunlu hale getirilen ağır koşullar nedeni ile, özellikle endüstriyel ve medikal tesislerde, büyük çaplı projelerde “Anahtar Teslimi Proje” yöntemi daha da önem kazanmaktadır.

GMP ilaç ve aşı üretim tesislerinde, hayvan ve insan sağlığı veya çevresel ürünlerde bulunması gereken şartları belirleyen kalite sistemidir. Bu özellikler ve şartlar endüstriyel tesisler için en katı spesifikasyonlardır ve bu sistemin şartlarını karşılamak için tüm gereksinimler karşılanmalıdır.

Bu şartların bir kısmı üretim araçları, diğer kısmı üretim yeri, başka bir kısmı da personel ile ilgilidir. İyi üretim; en iyi üretim araçlarının seçilmesi,  elverişli bir yerde ve ortamda  uygun personel tarafından işletilmesinin bir sonucudur.

Bu yüzden, üretim alanı ve personele ilişkin şartlara ek olarak, medikal tesisler için üretim araçları ve süreçlerine ilişkin spesifikasyonlar GMP kapsamında belirlenir.

Endüstriyel Medikal Tesis Projelerinin Yönetim Zorlukları

Bu zorluklar birçok aşamada mevcuttur; üretim senaryolarının okunması ve analizinden başlar.

Çünkü yanlış okuma veya eksik analiz inşaat maliyetini arttırır ve/veya daha sonra üretim maliyetlerinde artışa yol açar ve üretim sürecinde farklı şekillerde ortaya çıkan karmaşalara neden olabilir.

Örneğin, bir makine için 6 m2 alana ihtiyaç olmasına rağmen 9 m2’lik bir alan ayrılırsa, bu durum tesisin toplam alanında artışa neden olacak,  inşaat ve işletme giderlerini arttıracaktır. Tam tersi durumda eğer 3m2’lik bir alan tahsis edilirse, üretim miktarı ve kapasitesini etkileyerek üretim sürecini yavaşlatacaktır.

Zorluklar, teknik özelliklere bağlı olarak uygun cihazların seçilmesi ve cihaz tedarikçileri ve inşaat üstlenicileri arasındaki koordinasyondan kaynaklı olarak meydana gelebilir.

Örneğin, bina içerisine yerleştirilecek büyük bir cihaz kendisi için ayrılan alana yerleştirilmeden önce bir iç duvarın örülmesi, cihazı yerleştirmek için duvarın yıkılıp tekrar yapılmasına yol açabilir. Üretim kapasitesi çok fazla ya da çok az olan bir cihazın tercih edilmesi de üretimde soruna yol açabilir.

Endüstriyel medikal tesislerin kurulumunda” Anahtar Teslimi Proje” yönteminin önemi, sağlanan para ve zaman tasarrufu dikkate alındığında ortaya çıkacaktır.

 

Anahtar Teslimi Proje Yönteiminin Genel Yapısı